Escola Pia Catalunya www.escolapia.cat

Escola Pia Olot http://olot.escolapia.cat/

Associació de Turisme Garrotxa www.turismegarrotxa.com

Centre de Bicicletes http://www.bicicarril.com

Serveis Ambientals, d’Educació i de Turisme http://tosca.cat/

Escola Equitació La Curenya http://www.lacurenya.com

Corriol Serveis Educatius http://corriolserveis.com/