Des de Fun Track oferim les següents activitats destinades i adaptades tant a particulars com a centres educatius (primària, secundària i cicles formatius) o clubs esportius:

– Guiatge i elaboració de rutes a peu i en bicicleta:

  • Amb objectiu turístic per conèixer el territori, la natura, la gastronomia i/o la cultura de la Garrotxa.
  • Amb un objectiu educatiu per a desenvolupar en un entorn real continguts del currículum treballats a l’aula. Tant des de l’àrea d’Educació física, Coneixement del medi natural, social i cultural, Educació artística o Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania en el cas d’Educació Primària, com des de les àrees de Ciències de la naturalesa o Educació Física en el cas d’Educació Secundària.

Colònies:

  • per a centres educatius: amb centre d’interès a triar o proposat pel propi centre.
  • per a famílies o grups: amb diferents activitats per escollir i adaptades a diferents edats.

Crèdits de síntesi per 1r i 2n cicle d’ESO per a poder aplicar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.

Estades esportives on poder conèixer i practicar varietat d’esports individuals i/o col·lectius.

Activitats o estades de convivència que fomentin la cohesió, el coneixement dels membres del grup i el sentiment de pertinença mitjançant diversitat de dinàmiques.

Unitats didàctiques per a l’àrea/matèria d’Educació Física o transversals. Com per exemple:

  • “La bicicleta”: unitat dividida en dos franges; en la primera, mitjançant jocs i tallers, es desenvolupen aspectes bàsics de circulació vial, mecànica i principis de conducció de la bicicleta, i, en la segona, es realitzen una o dues rutes (depenent de la homogeneïtat del grup) en bicicleta on poder aplicar aquests coneixements.
  • “Jocs tradicionals i populars”: proposta de diferents jocs d’ara i sempre facilitant el material necessari per a poder-los dur a terme.
  • “Joc i discapacitat”: pràctica de jocs i esports adaptats amb l’objectiu de sensibilitzar a l’alumnat en aquest tema.
  • “Els volcans”: unitat didàctica que engloba continguts de diferents àrees relacionats amb aquest patrimoni natural.