Les nostres rutes s’estenen pels diferents tipus de paisatge que té la comarca. La classificació que teniu a continuació s’ha extret dels mapes del CATÀLEG DE PAISATGE DE LES COMARQUES GIRONINES de l’Observatori del paisatge de Catalunya. Ens mostra la divisió de la comarca en unitats de paisatge, porcions del territori dins la mateixa comarca amb un conjunt d’elements que contribueixen a fer-lo diferent  tant a nivell paisatgístic, com cultural i perceptiu.